Vanessa Matthews | Quốc tịch Rutgers Associate

02 tháng năm 2012 - không có ý kiến . trong nhân viên .Vanessa Matthews là một phèn Đại học Rutgers tự hào, đã đạt được cả hai Cử nhân nghệ thuật trong Khoa học Chính trị và tiếng Tây Ban Nha và Thạc sĩ của cô chính sách công như là một hiệp sĩ Scarlet. Cô là một cựu viên Eagleton và là một đóng góp tình nguyện viên cho Chương trình về xuất nhập cảnh và Dân chủ. Một người gốc New Jersey, Vanessa là một thế hệ đầu tiên Dominican, Mỹ và hiện đang làm việc trong các vấn đề công cộng cho một công ty công nghệ tại Kearny, NJ.

Email:

vnessmat@gmail.com

Translator

Liên hệ