Kỳ Trang Trại Lao Động Mỹ (Liên đoàn Lao động và Quốc hội các tổ chức công nghiệp)

30 Tháng 10 2011 - không có ý kiến . Được bởi trong quan hệ lao động .

Ufw là một công đoàn đại diện cho công nhân nông nghiệp Mỹ.

Website

http://www.ufw.org/~~V

Sự kiện sắp tới

 1. Tháng Hai
  7
  Th 3

  1. 4:30 pm TRIỂN LÃM: Hình ảnh của sự mất mát và bộ nhớ: Tranh vẽ bởi Magda Luccioni
 2. Mar
  14
  Wed

  1. IRS phi lợi nhuận Hội thảo: vừa & nhỏ 501 (c) (3)
Xem Lịch »

Translator

Liên hệ