Randi Chmielewski | Điều phối viên Chương trình công cộng và các dự án đặc biệt

20 Tháng 11 năm 2012 - không có ý kiến . Văn bởi trong Uncategorized .


Chmielewski là điều phối viên cho các chương trình công cộng và các dự án đặc biệt tại Học viện Chính trị Eagleton. Cô là một alumna của Chương trình Eagleton Associate Cả và trước đây là trợ lý đặc biệt thị trưởng trong Edison Township. Chmielewski nắm giữ bằng cử nhân về khoa học chính trị Đại học Rutgers và Khu bảo tồn biển trong Quản lý công và phi lợi nhuận và chính sách của Trường Đại học New York Wagner.

Sự kiện sắp tới

Không có sự kiện sắp tới.

Xem Lịch

Liên hệ