Ommead Iraninejad | Nhà nghiên cứu

03 tháng 11 năm 2011 - không có ý kiến . Văn bởi trong nhà nghiên cứu .

Ommead Iraninejad

Ommead Iraninejad là một thạc sĩ năm thứ hai sinh viên tại trường Đại học Rutgers của quản lý quan hệ và Lao động. Lợi ích của Ommead bao gồm luật lao động, lãnh đạo công ty, đánh giá kết quả, khuyết tật tại nơi làm việc, và hành vi tổ chức. Ommead là Thượng nghị sĩ cho các trường học của quản lý quan hệ và Lao động.

Hiện nay, Ommead làm việc tại Hội đồng quốc gia quan hệ lao động, như là một Examiner Field. Ông đang làm việc cho Đại Hội đồng, dưới sự giám sát của Giám đốc khu vực của Khu vực 2. Ngoài ra, kế hoạch tương lai của Ommead bao gồm theo đuổi một tiến sĩ tại Đại học Rutgers.

Sự kiện sắp tới

 1. Tháng Tư
  23
  Th 2

  1. 8:30 am Các bên liên quan xuất nhập cảnh Hội nghị 2012
 2. Tháng Tư
  30
  Th 2

  1. Khóa đào tạo Luật Di Trú
Xem Lịch »

Translator

Liên hệ