Hội đồng Quốc gia La Raza

30 Tháng 10 2011 - không có ý kiến . Được bởi Tài nguyên quyền dân sự .

NCLR là một tổ chức phi lợi nhuận, phi đảng phái, tổ chức được miễn thuế được thành lập vào năm 1968 để xoá đói giảm nghèo và phân biệt đối xử, và cải thiện cơ hội sống cho người Mỹ gốc Tây Ban Nha. NCLR là dựa trên các cử tri gốc Tây Ban Nha tổ chức lớn nhất quốc gia, phục vụ tất cả các nhóm quốc tịch Tây Ban Nha trong tất cả các vùng của đất nước.

Website:

http://www.nclr.org/~~V

Sự kiện sắp tới

  1. Tháng Tư
    30
    Th 2

    1. Khóa đào tạo Luật Di Trú
Xem Lịch »

Translator

Liên hệ