Quốc gia Latina Health Network

30 Tháng 10 2011 - không có ý kiến . Được bởi Y tế .

Latina Y tế Quốc gia Mạng lưới là một tổ chức phi lợi nhuận để giải quyết các vấn đề sức khỏe quan trọng ảnh hưởng đến các các Latinas và gia đình của họ. NLHN phát triển các chương trình y tế sáng tạo giúp thúc đẩy hành vi tốt-con và khỏe mạnh và thái độ trong cộng đồng La tinh của quốc gia. Cũng như thiết lập và thúc đẩy quan hệ đối tác lãnh đạo và sức khỏe cộng đồng trên phạm vi toàn quốc.

Website:

http://www.nlhn.net

Sự kiện sắp tới

 1. Tháng Tư
  23
  Th 2

  1. 8:30 am Các bên liên quan xuất nhập cảnh Hội nghị 2012
 2. Tháng Tư
  30
  Th 2

  1. Khóa đào tạo Luật Di Trú
Xem Lịch »

Translator

Liên hệ