Mexico và Mỹ Nghĩ Cùng

30 Tháng 10 2011 - không có ý kiến . Được đăng bởi Tài nguyên chính trị .

MATT, người Mexico và người Mỹ suy nghĩ cùng nhau, là hai quốc gia, tổ chức phi đảng phái và phi lợi nhuận. Với sự hiện diện mạnh mẽ ở cả Mexico và Washington, DC, MATT cam kết đến một tầm nhìn của sự thịnh vượng được chia sẻ giữa Mexico và Mỹ. MATT tưởng tượng, tạo ra và thực hiện các chương trình dựa theo kết quả và các sáng kiến ​​thay đổi cuộc sống mỗi ngày.

Website:

http://www.matt.org/english/~~V

Sự kiện sắp tới

  1. Tháng Tư
    30
    Th 2

    1. Khóa đào tạo Luật Di Trú
Xem Lịch »

Translator

Liên hệ