Mexico Mỹ pháp luật Quốc phòng và Quỹ Giáo dục

30 Tháng 10 2011 - không có ý kiến . Được đăng bởi Tài pháp lý .

MALDEF là hàng đầu quốc gia Châu Mỹ La Tinh quy phạm pháp luật của tổ chức quyền dân sự. Thường được mô tả là "công ty luật của cộng đồng Latino", MALDEF thúc đẩy thay đổi xã hội thông qua vận động, truyền thông, giáo dục cộng đồng, và tranh tụng trong các lĩnh vực giáo dục, việc làm, di dân quyền, và truy cập chính trị.

Website:

http://www.maldef.org/index.html

Sự kiện sắp tới

  1. Tháng Tư
    30
    Th 2

    1. Khóa đào tạo Luật Di Trú
Xem Lịch »

Translator

Liên hệ