Mahesh Lakshminarayanan | Nhà nghiên cứu

03 tháng 11 năm 2011 - không có ý kiến . Văn bởi trong nhà nghiên cứu .

Mahesh Lakshminarayanan

Mahesh Lakshminarayanan là một hoạch định đô thị & khu vực với một quy hoạch hàng đầu thế giới và công ty tư vấn kỹ thuật ở Ấn Độ. Ông tốt nghiệp với bằng Thạc sĩ trong kế hoạch từ Edward J.Bloustein trường Rutgers Kế hoạch và Chính sách công, và làm việc hai năm với Vụ Kế hoạch County Middlesex và cũng trên cơ sở hạ tầng Dự án Rutgers nhập cư với Eagleton trước khi chuyển tới Ấn Độ tháng ba 2011.

Mahesh của lĩnh vực quan tâm bao gồm phát triển cơ sở hạ tầng và quy hoạch môi trường. Trước khi đến Đại học Rutgers, Mahesh đã làm việc một thời gian ngắn về quá cảnh hàng loạt và các dự án bảo tồn lịch sử ở Ấn Độ. Ông cũng có bằng Cử nhân Quy hoạch đô thị từ Jawarharlal Nehru Technological University (Ấn Độ).

Translator

Liên hệ