League of United công dân Mỹ Latin

30 Tháng 10 2011 - không có ý kiến . Được bởi Tài nguyên quyền dân sự .

LULAC là lâu đời nhất và lớn nhất Châu Mỹ La Tinh tổ chức dân quyền tại Hoa Kỳ. LULAC nhằm mục đích thúc đẩy các điều kiện kinh tế, giáo dục đạt được, ảnh hưởng chính trị, nhà ở, y tế, và các quyền dân sự của người Tây Ban Nha của Hoa Kỳ.

Website:

http://lulac.org/about/mission/~~V

Sự kiện sắp tới

  1. Tháng Tư
    30
    Th 2

    1. Khóa đào tạo Luật Di Trú
Xem Lịch »

Translator

Liên hệ