Hội nghị Lãnh đạo về quyền dân sự

30 Tháng 10 2011 - không có ý kiến . Được bởi Tài nguyên quyền dân sự .

Hội nghị Lãnh đạo về các quyền dân sự và con người là một liên minh phải trả cho thành viên khác nhau của hơn 200 tổ chức quốc gia để thúc đẩy và bảo vệ quyền dân sự và con người của tất cả mọi người tại Hoa Kỳ. Thông qua vận động và tiếp cận các cử tri mục tiêu, Hội nghị lãnh đạo hoạt động hướng tới mục tiêu của một xã hội cởi mở hơn và chỉ cần một nước Mỹ tốt như lý tưởng của nó.

Website:

http://www.civilrights.org

Sự kiện sắp tới

  1. Tháng Tư
    30
    Th 2

    1. Khóa đào tạo Luật Di Trú
Xem Lịch »

Translator

Liên hệ