LatinoJustice Puerto Rico pháp lý Quốc phòng và Quỹ Giáo dục

30 Tháng 10 2011 - không có ý kiến . Được bởi Tài nguyên quyền dân sự .

LatinoJustice PRLDEF vô địch một xã hội công bằng. Sử dụng sức mạnh của luật pháp cùng với vận động và giáo dục, LatinoJustice PRLDEF bảo vệ cơ hội cho tất cả người Latin thành công trong học tập và làm việc, thực hiện ước mơ của họ, và duy trì gia đình và cộng đồng của họ.

Website:

http://prldef.org/index.html

Sự kiện sắp tới

 1. Tháng Tư
  23
  Th 2

  1. 8:30 am Các bên liên quan xuất nhập cảnh Hội nghị 2012
 2. Tháng Tư
  30
  Th 2

  1. Khóa đào tạo Luật Di Trú
Xem Lịch »

Translator

Liên hệ