LatinoJustice Puerto Rico pháp lý Quốc phòng và Quỹ Giáo dục

30 Tháng 10 2011 - không có ý kiến . Được đăng bởi Tài pháp lý .

Sử dụng sức mạnh của pháp luật cùng với giáo dục và vận động, LatinoJustice PRLDEF bảo vệ cơ hội cho tất cả người Latin thành công trong công việc và trường học, thực hiện ước mơ của họ, và duy trì gia đình và cộng đồng của họ. LatinoJustice PRLDEF của công việc đầy đủ bao trùm sự đa dạng của cộng đồng La tinh - đặc biệt là những người nhập cư dễ bị tổn thương nhất và người nghèo. LatinoJustice PRLDEF của công việc bao gồm ba nguyên tắc hướng dẫn bảo vệ quyền dân sự, nuôi dưỡng các nhà lãnh đạo Châu Mỹ La Tinh và tăng cường sự tham gia của công dân trong cộng đồng quyền Latino.

Website:

http://latinojustice.org/~~V

Sự kiện sắp tới

  1. Tháng Tư
    30
    Th 2

    1. Khóa đào tạo Luật Di Trú
Xem Lịch »

Translator

Liên hệ