Jordan Wiley | Intern

Ngày 16 tháng 11 năm 2011 - không có ý kiến . Được bởi Nhân viên và Beyond .

Jordan Wiley là từ Egg Harbor Township New Jersey, 22 tuổi. Hiện tại hoàn thành cử nhân đại học tại Đại học Rutgers Trường Quản lý và quan hệ lao động. Sau khi tốt nghiệp trong tháng mười hai, cô có kế hoạch để chuyển sang grad học và theo đuổi một thạc sĩ vào năm 2013.

Translator

Liên hệ