Tây Ban Nha Phục Vụ Y Tế các trường học, Inc.

30 Tháng 10 2011 - không có ý kiến . Được bởi Y tế .

HSHPS là 1 tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 1996 để đáp ứng với thứ tự điều hành của Tổng thống 12900, "giáo dục xuất sắc cho các người Mỹ gốc Tây Ban Nha." Hiệp hội được thành lập với sự hỗ trợ từ các Cục Mỹ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh là một chương trình nghị sự Tây Ban Nha của họ " Sáng kiến ​​hành động "HSHPS. hiện đang đại diện cho 23 trường y tế và 3 trường y tế công cộng.

Website:

http://www.hshps.org/~~V

Sự kiện sắp tới

 1. Tháng Tư
  23
  Th 2

  1. 8:30 am Các bên liên quan xuất nhập cảnh Hội nghị 2012
 2. Tháng Tư
  30
  Th 2

  1. Khóa đào tạo Luật Di Trú
Xem Lịch »

Translator

Liên hệ