Hispanas tổ chức bình đẳng chính trị

30 Tháng 10 2011 - không có ý kiến . Được đăng bởi Tài nguyên chính trị .

Niềm hy vọng là một tổ chức phi lợi nhuận, phi đảng phái tổ chức cam kết cung cấp một tiếng nói quan trọng để Latinas phát triển tăng trưởng cá nhân của họ, sự thịnh vượng, và sức mạnh chính trị. Nhiều năm qua, niềm hy vọng đã phục vụ cộng đồng Latina với lập trình sáng tạo cung cấp cho lãnh đạo phát triển, cơ hội kết nối mạng trên toàn tiểu bang, học tập kinh nghiệm, và một trên một tương tác với các quan chức địa phương, tiểu bang và liên bang và các cơ quan.

Website:

http://www.latinas.org/site/c.qwL6KiNYLtH/b.2247283/k.BE35/Home.htm

Sự kiện sắp tới

 1. Tháng Hai
  7
  Th 3

  1. 4:30 pm TRIỂN LÃM: Hình ảnh của sự mất mát và bộ nhớ: Tranh vẽ bởi Magda Luccioni
 2. Mar
  14
  Wed

  1. IRS phi lợi nhuận Hội thảo: vừa & nhỏ 501 (c) (3)
Xem Lịch »

Translator

Liên hệ