Quỹ học bổng gốc Tây Ban Nha, (HSF)

30 Tháng 10 2011 - không có ý kiến . Được đăng bởi Tài nguyên Giáo dục .

Quỹ Học Bổng Tây Ban Nha (HSF) là lớn nhất tổ chức cấp học bổng gốc Tây Ban Nha trong cả nước. HSF công nhận và khen thưởng học sinh xuất sắc gốc Tây Ban Nha trong giáo dục đại học trên khắp Hoa Kỳ, Puerto Rico và quần đảo Virgin. Những sinh viên này đại diện cho tất cả các vùng của đất nước, hàng trăm các tổ chức học tập cao hơn và mỗi phân đoạn của các cộng đồng gốc Tây Ban Nha. Được thành lập vào năm 1975, HSF đã trao tặng hơn 53.000 suất học bổng vượt quá $ 89 triệu USD.

Liên kết website: http://www.hsf.net/

Translator

Tìm chúng tôi trên Facebook

Liên hệ