Tây Ban Nha Hiệp hội các trường cao đẳng, đại học, (HACU)

30 Tháng 10 2011 - không có ý kiến . Được đăng bởi Tài nguyên Giáo dục .

HACU là một hiệp hội quốc gia đại diện cho các trường cao đẳng và các trường đại học được công nhận tại Hoa Kỳ, nơi học sinh gốc Tây Ban Nha chiếm ít nhất 25% tổng số học sinh ghi danh. HACU của mục tiêu là để mang lại cùng các trường đại học và cao đẳng, trường học, các tập đoàn, các cơ quan chính phủ và cá nhân để thiết lập quan hệ đối tác cho: thúc đẩy phát triển của Tây Ban Nha, phục vụ các trường cao đẳng và các trường đại học, tăng cường tiếp cận và chất lượng các cơ hội sau trung học giáo dục cho học sinh gốc Tây Ban Nha, và cuộc họp các nhu cầu của ngành công nghiệp, kinh doanh và chính phủ thông qua các] phát triển và chia sẻ thông tin, nguồn lực và chuyên môn.

Liên kết website: http://www.hacu.net/hacu/default.asp

Sự kiện sắp tới

 1. Tháng Hai
  7
  Th 3

  1. 4:30 pm TRIỂN LÃM: Hình ảnh của sự mất mát và bộ nhớ: Tranh vẽ bởi Magda Luccioni
 2. Tháng Hai
  15
  Wed

  1. 4:30 pm Neo - người Mỹ gốc Phi
 3. Tháng Hai
  16
  Th 5

  1. 2:15 pm Hermanos en el Camino (Brothers trên con đường dẫn) - Quyền của người di cư ở Mexico

Translator

Tìm chúng tôi trên Facebook

Liên hệ