Tây Ban Nha Hiệp Hội Nha Khoa

30 Tháng 10 2011 - không có ý kiến . Được bởi Y tế .

Là tiếng nói hàng đầu cho sức khỏe răng miệng gốc Tây Ban Nha, HAD cung cấp dịch vụ, giáo dục, vận động, và lãnh đạo cho việc loại bỏ chênh lệch về sức khỏe răng miệng trong cộng đồng gốc Tây Ban Nha.

Website:

http://www.hdassoc.org/~~V

Sự kiện sắp tới

  1. Tháng Tư
    30
    Th 2

    1. Khóa đào tạo Luật Di Trú
Xem Lịch »

Translator

Liên hệ