Elisa N. Baeza | Nhà nghiên cứu

03 tháng 11 năm 2011 - không có ý kiến . Văn bởi trong nhà nghiên cứu .

Elisa N. Baeza

Elisa Baeza đang theo đuổi một Thạc sĩ Chính sách công tại Trường Bloustein Kế hoạch và Chính sách công tại Rutgers. Sở thích của cô là trong phát triển cộng đồng, cụ thể hơn trong vốn chủ sở hữu kinh tế, nhà ở giá cả phải chăng, và phát triển tài sản giữa các gia đình có thu nhập thấp đến trung bình đô thị. Cô ấy là một viên tốt nghiệp với các dự án di dân Bản đồ Rutgers cơ sở hạ tầng.

Trước để Bloustein, Elisa đã làm việc như một nhà cung cấp dịch vụ trực tiếp trong các chủ căn nhà giá cả phải chăng và các lĩnh vực phát triển thanh niên mà cô phục vụ thu nhập thấp đến trung bình và số người nhập cư tại các quận Mission và khu vực phía đông nam của San Francisco, CA.

Translator

Liên hệ