Hỗ trợ CR

Quốc tịch Rutgers thúc đẩy các nguồn lực của trường đại học công lập hàng đầu của New Jersey để đáp ứng nhu cầu của gần 500.000 cư dân thường trực pháp lý khiến cho ngôi nhà của họ ở đây.

Chúng tôi hiện đang tìm kiếm các cá nhân cũng như các đối tác công cộng và doanh nghiệp để mở rộng nỗ lực này.
Để tìm hiểu thêm về cách bạn hoặc tổ chức của bạn có thể tham gia nỗ lực này, xin vui lòng gọi Jennifer Bognar tại 732-932-9384 ext. 268 hoặc email: jfbognar@rutgers.edu .

Sự kiện sắp tới

 1. Tháng Hai
  7
  Th 3

  1. 4:30 pm TRIỂN LÃM: Hình ảnh của sự mất mát và bộ nhớ: Tranh vẽ bởi Magda Luccioni
 2. Mar
  14
  Wed

  1. IRS phi lợi nhuận Hội thảo: vừa & nhỏ 501 (c) (3)
Xem Lịch »

Translator

Facebook

Liên hệ