Tịch tại Rutgers

Ngày 15 tháng 11 năm 2011, Đại học Rutgers của Chương trình Nhập cư và Dân chủ đã tổ chức một sự kiện lịch sử: lần đầu tiên Lễ Rutgers tịch.

Với lá cờ bay của Mỹ, NJ và Rutgers, 34 ứng cử viên từ 17 quốc gia và châu lục đã bước này ấn tượng, chính thức nhập quốc tịch Hoa Kỳ là công dân quốc tịch. Họ dao động trong độ tuổi từ 20 đến 68 và họ ca ngợi từ 17 quốc gia khác nhau bao gồm cả Pakistan, Ba Lan, Ấn Độ, Ý, Nepal, Nigeria, Ai Cập và El Salvador.

Tiến sĩ Ruth Mandel, Giám đốc Học viện Chính trị Eagleton, hoan nghênh và chúc mừng các ứng cử viên và gia đình của họ, và phản ánh về lịch sử gia đình của mình như là người nhập cư và người tị nạn từ Đức Quốc xã chiếm đóng Áo cách đây hơn 60 năm.

Tiến sĩ John Thompson, Quận Giám đốc của Hoa Kỳ Quốc tịch và Nhập cư, và cựu sinh viên Rutgers, giải thích các quyền và trách nhiệm của công dân Mỹ, và Giám đốc Văn phòng trường Randi Borgen dẫn đầu các ứng cử viên tuyên thệ nhậm chức. Tiến sĩ Anastasia Mann, Giám đốc Chương trình nhập cư và dân chủ làm sáng tỏ về những lợi thế mà người nhập cư New Jersey cung cấp nhà nước, và Isabel Nazario, Phó Chủ tịch Quan hệ đối tác cộng đồng đã nói về tầm quan trọng của sự thay đổi nhân khẩu học hiện tại cho tương lai của quốc gia.

Trong buổi lễ,, Katherine De La Merced, RU một đại học và là thành viên của dàn hợp xướng Voorhees thực hiện một phiên bản cappella của Anthem Star Spangled Banner. Tốt nghiệp sinh viên Marlon Avellan dẫn đầu các ứng cử viên trong Tuyên Thệ Trung Thành.

Đối với thông tin về quá trình nhập tịch, dịch vụ xuất nhập cảnh Hoa Kỳ hoặc CitizenshipWorks .

Translator

Liên hệ