Quốc tịch Rutgers

Các con số

Theo Bộ An ninh Nội địa, 500.000 LPRs (pháp lý cư trú thường trực hoặc chủ sở hữu thẻ xanh) sống ở NJ. Chỉ có bốn tiểu bang có cổ phần cao hơn của LPRs. Cho đến nay, Quốc tịch Rutgers quân đoàn của các luật sư di trú có kinh nghiệm và được đào tạo tình nguyện viên đặc biệt đã hỗ trợ hơn 250 công dân Mỹ tương lai từ 50 quốc gia.


ĐỐI TÁC

Quốc tịch Rutgers là một dự án của Chương trình Eagleton về Nhập cư và dân chủ, Trường Luật Rutgers - Camden; Rutgers Trường Luật - Newark, Trung tâm Di cư và thành phố toàn cầu; Civic Tham gia và Chương trình Hợp tác Giáo dục Dịch vụ (CESEP) và Phó Associate Chủ tịch Quan hệ đối tác Học & Công Nghệ thuật và Nhân văn, Đại học Bonner, cũng như quyền công dân NOW! (City University of New York).


> Tìm hiểu thêm về "Rutgers undergrad Phản ánh trên kinh nghiệm CR Newark"

Translator

Liên hệ