Giao lộ của thế giới: New Mỹ ở Middlesex County, NJ.

Get the report in your inbox!

Nhận được báo cáo trong hộp thư đến của bạn!

Middlesex County có số lượng cao nhất thứ 3 của những người nhập cư trong quận New Jersey. Giống như người mới nhập cư trên toàn quốc, những người ở trung tâm NJ chủ yếu sống ở ngoại ô. Khoảng một nửa là người châu Á. Latinos xếp hạng thứ hai.

Như civically tham gia hàng xóm rằng họ lái xe kinh tế và làm sinh động nền văn hóa.

Bản đồ, bảng biểu, biểu đồ và phân tích truyền đạt độ rộng, cơ hội và thách thức mà một số lượng lớn của người mới nhập cư đã mang lại Middlesex County và New Jersey nói chung.

Đọc phân tích này không thể tin được viết bởi Tiến sĩ Anastasia Mann ngày hôm nay!

Translator

Liên hệ