Tài nguyên cho sinh viên không có giấy tờ

Sinh viên không có giấy tờ là sinh viên, người không phải là công dân Mỹ hoặc cư dân hợp pháp, nhưng muốn theo đuổi giáo dục đại học trong nước Mỹ. Họ thường phải đối mặt với những khó khăn với nhập học, học phí, và hỗ trợ tài chính.


Dưới đây là những nguồn lực có sẵn để giúp sinh viên viện trợ không có giấy tờ:

Kho lưu trữ nguồn tài nguyên cho các sinh viên không có giấy tờ từ College Board (PDF)


Dưới đây là những thông tin mới nhất liên quan đến sinh viên không có giấy tờ:

Tháng Sáu 20, 2012 - Obama Quản trị Thông báo thay đổi trong chính sách hướng tới thanh niên không có giấy tờ

Sự kiện sắp tới

 1. Tháng Tám
  22
  Wed

  1. 19:30 USCIS: Tiếng Tây Ban Nha ôm chặt
 2. Tháng Chín
  15
  Sat

  1. 7 hàng năm Hội nghị La tinh cha mẹ trẻ em của Hội Trang chủ của New Jersey

Xem Lịch

Translator

Liên hệ