Hỗ trợ EPID

Chương trình nhập cư và dân chủ là một đơn vị của Viện Eagleton Chính trị tại Rutgers, Đại học bang New Jersey. Quà tặng để EPID được khấu trừ thuế trong phạm vi toàn cho phép của pháp luật.

Rutgers University

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ ỦNG HỘ CỦA THẺ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP

Hãy làm cho séc thanh toán cho "Rutgers University Foundation / Nhập cư" và gửi đến:

Jennifer Bognár, Giám đốc Phát triển
EPID, Đại học Rutgers
191 Ryders ngõ
New Brunswick, NJ 08901-8557

Để biết thông tin về các cách khác bạn có thể đóng góp, xin vui lòng gọi Jennifer Bognár, Giám đốc phát triển, tại (848) 932-8262 hoặc e-mail tại Jennifer Bognár .

Chúng tôi cảm ơn những người ủng hộ của chúng tôi:


United Way Premier EPID Funder

Thông dịch viên