Dream Đạo luật chuyên gia Olivas Nói tại Rutgers [Video]

Tháng 11 17, 2011 - không có ý kiến . Được bởi Truy cập giáo dục đại học .

Ngày 10 tháng 3 lúc 3 giờ chiều, Giáo sư Michael A. Olivas, The University of Houston Law School, nói về nhập cư và tiếp cận với giáo dục đại học, trong một cuộc nói chuyện có tựa đề:

Tôi có một DREAM (Act): Nhập cư, giáo dục đại học, và Hy vọng

Sự kiện sắp tới

 1. Tháng Hai
  7
  Th 3

  1. 4:30 pm TRIỂN LÃM: Hình ảnh của sự mất mát và bộ nhớ: Tranh vẽ bởi Magda Luccioni
 2. Tháng Hai
  15
  Wed

  1. 4:30 pm Neo - người Mỹ gốc Phi
 3. Tháng Hai
  16
  Th 5

  1. 2:15 pm Hermanos en el Camino (Brothers trên con đường dẫn) - Quyền của người di cư ở Mexico

Translator

Tìm chúng tôi trên Facebook

Liên hệ