Tiến sĩ Kathe Newman

03 tháng 11 năm 2011 - không có ý kiến . Được đăng bởi Khoa có liên .

Kathe Newman

Kathe Newman

Tiến sĩ Kathe Newman, với công việc đột phá của mình về cuộc khủng hoảng tịch thu nhà, đặc biệt tác động đến cộng đồng da màu trong và xung quanh Newark, đến RIIM với chuyên môn như là một nhà nghiên cứu và mối quan hệ rộng rãi với các tổ chức cộng đồng trên toàn tiểu bang. Là một kế hoạch đô thị, cô cũng cung cấp chuyên môn về địa lý của các cộng đồng nhập cư.

Translator

Liên hệ