Người làm công trong Kỳ

7 Tháng 1 năm 2012 - không có ý kiến . Được bởi trong quan hệ lao động .

Được thành lập vào năm 2000, người làm công trong Kỳ [DWU là một tổ chức của Caribbean, Latina và châu Phi vú em, quản gia, và những người chăm sóc người cao tuổi ở New York, tổ chức quyền lực, tôn trọng, tiêu chuẩn lao động công bằng và giúp xây dựng một phong trào để kết thúc khai thác và áp bức cho tất cả.

Website:

http://www.domesticworkersunited.org/~~V

Sự kiện sắp tới

 1. Tháng Tư
  23
  Th 2

  1. 8:30 am Các bên liên quan xuất nhập cảnh Hội nghị 2012
 2. Tháng Tư
  30
  Th 2

  1. Khóa đào tạo Luật Di Trú
Xem Lịch »

Translator

Liên hệ