Nuôi dưỡng các cộng đồng gốc Tây Ban Nha

30 Tháng 10 2011 - không có ý kiến . Được bởi Tài nguyên quyền dân sự .

CNC là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp các dịch vụ con người cho người có nhu cầu từ tất cả các nhóm chủng tộc và sắc tộc. CNC hỗ trợ cá nhân để trở nên tự lực cánh sinh và xây dựng cây cầu giữa các cộng đồng đa dạng của Mỹ.

Website:

http://www.cnc.org/mission.php

Sự kiện sắp tới

 1. Tháng Tư
  23
  Th 2

  1. 8:30 am Các bên liên quan xuất nhập cảnh Hội nghị 2012
 2. Tháng Tư
  30
  Th 2

  1. Khóa đào tạo Luật Di Trú
Xem Lịch »

Translator

Liên hệ