QUỐC TỊCH Rutgers trên WAKE RU-TV UP Rutgers

19 Tháng Tư 2012 - không có ý kiến . Văn bởi trong Quốc tịch Rutgers , Tin tức .

Anastasia Mann, giám đốc của EPID, phát biểu tại một cuộc phỏng vấn về Quốc tịch Rutgers vào ngày 19 Tháng Tư năm 2012 trên Wake Rutgers chương trình của RU truyền hình của Up.

Cuộc phỏng vấn xảy ra 12:45 phút.

Lưu ý: Nếu video không làm việc, xin vui lòng đi http://rutv.rutgers.edu/programming-channels/wake-rutgers và 19 tháng 4, video 2012.

Translator

Liên hệ