Quỹ Cesar E. Chavez

30 Tháng 10 2011 - không có ý kiến . Được bởi Tài nguyên quyền dân sự .

Cesar E. Chavez Foundation là một tổ chức phi lợi nhuận tổ chức từ thiện, nhằm mục đích tối đa hóa tiềm năng con người để cải thiện các cộng đồng bằng cách bảo tồn, phát huy và áp dụng các di sản và các giá trị phổ quát của các quyền dân sự lãnh đạo E. Cesar Chavez.

Website:

http://www.cesarechavezfoundation.org/~~V

Sự kiện sắp tới

 1. Tháng Tư
  23
  Th 2

  1. 8:30 am Các bên liên quan xuất nhập cảnh Hội nghị 2012
 2. Tháng Tư
  30
  Th 2

  1. Khóa đào tạo Luật Di Trú
Xem Lịch »

Translator

Liên hệ