Trung tâm Nghiên cứu Di Trú

30 Tháng 10 2011 - không có ý kiến . Được đăng bởi Liên kết bên ngoài .

Trung tâm Nghiên cứu Di Trú là độc lập, phi đảng phái, phi lợi nhuận tổ chức nghiên cứu thành lập năm 1985.The trung tâm tiến hành nghiên cứu và phân tích chính sách của các tác động kinh tế, xã hội, nhân khẩu học, tài chính, và nhập cư vào Hoa Kỳ. Nó liệt kê các ấn phẩm, thông báo, lời khai của Quốc hội, và bảng điểm thảo luận về việc hẹn hò với người nhập cư trở lại năm 1986 trên trang web.

http://www.cis.org/publications

Translator

Liên hệ