Dân Quyền Tài nguyên

American Civil Liberties Union người nhập cư Dự án quyền

30 Tháng 10 2011 - không có ý kiến. Được bởi Tài nguyên quyền dân sự .

Quyền của người nhập cư ACLU dự án được mở rộng và thực thi các quyền tự do dân sự và các quyền dân sự không phải là công dân và đấu tranh chống phân biệt đối xử chống lại người nhập cư công cộng và tư nhân.

Website:

http://www.aclu.org/immigrants-rights/about-aclus-immigrants-rights-project

Sự kiện sắp tới

 1. Tháng Bảy
  19
  Th 5

  1. 05:00 hoãn lại hành động Diễn đàn ở New Brunswick - Ban hành động Puerto Rico
 2. Tháng Chín
  15
  Sat

  1. 7 hàng năm Hội nghị La tinh cha mẹ trẻ em của Hội Trang chủ của New Jersey

Xem Lịch

Translator

Liên hệ