Lịch

Mỗi tuần một loạt các sự kiện cho các chuyên gia làm việc về các vấn đề nhập cư diễn ra trên toàn tiểu bang.
Tất cả các hội thảo, tập huấn, hội nghị và các cuộc họp lưu ý ở đây là miễn phí và mở cửa cho công chúng, trừ khi có ghi chú khác.
Để xác minh chi tiết của một sự kiện, thực hiện theo các liên kết hoặc gọi điện để xác minh.
Để gửi một sự kiện đăng trên lịch, gửi cho amann@rutgers.edu .

Thể loại ▾
  • Vận động
  • Giáo dục
  • Đào tạo

Tháng 4 năm 2012

Hôm nay
CN Th 2 Th 3 Wed Th 5 Th 6 Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tóm tắt:

Bấm vào đây để biết thêm thông tin và đăng ký!

bấm vào bất cứ nơi nào để biết thêm chi tiết
5:00 pm Chính sách Nhập cư và Futur các ...
5:00 pm Chính sách Nhập cư và tương lai của hội nhập nhập cư
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Translator

Liên hệ