Người Mỹ gốc Á Alliance

30 Tháng 10 2011 - không có ý kiến . Được đăng bởi Tài nguyên Giáo dục .

Người Mỹ gốc Á liên minh là một tổ chức dành riêng cho thông báo và tư vấn cho người Mỹ gốc Á trên đường đến giấc mơ Mỹ. Nó cung cấp tin tức và thông tin hữu ích về các vấn đề kinh doanh, chính trị, luật nhập cư của chính phủ, pháp luật an sinh xã hội, bất động sản, giáo dục và thông tin học bổng. Nó thông báo cho người Mỹ gốc Á về các vấn đề cộng đồng, bảo hiểm y tế và các tổ chức hỗ trợ trong việc giải quyết chúng.

Website:

http://www.asianamericanalliance.com/Education.html~~V

Translator

Liên hệ