Asha Mattai | Intern

Ngày 16 tháng 11 năm 2011 - không có ý kiến . Được bởi Nhân viên và Beyond .

Tôi là một quan hệ lao động và việc làm chính (BA), với một trẻ vị thành niên tăng gấp đôi trong Nghiên cứu Nam Á và phụ nữ và giới nghiên cứu tại Đại học Rutgers. Tôi quan tâm đến làm việc trong lĩnh vực phi lợi nhuận sau khi tôi tốt nghiệp tháng 5 năm 2012. Tôi là một học viên Reiki và tôi thích nấu ăn và đọc trong thời gian rảnh rỗi của tôi. Thông qua việc học hỏi về công nhân và quyền của họ trong các lớp học Nghiên cứu Lao động, tôi đã trở thành quan tâm đến vấn đề nhập cư. Chương trình Eagleton Di Trú và Dân chủ không làm việc, và học hỏi về các cộng đồng nhập cư ở New Jersey là một trải nghiệm tuyệt vời cho tôi.

Translator

Liên hệ