Lao động Liên minh châu Á Thái Bình Dương Mỹ

30 Tháng 10 2011 - không có ý kiến . Được bởi trong quan hệ lao động .

Được thành lập vào năm 1992, người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương Lao động Liên minh (APALA), AFL-CIO, tổ chức đầu tiên và quốc gia duy nhất của châu Á Thái Bình Dương Mỹ (APA) thành viên công đoàn. Từ khi thành lập,, APALA đã đóng một vai trò duy nhất trong việc giải quyết các vấn đề nơi làm việc của 660.000 thành viên APA công đoàn và là cầu nối giữa phong trào lao động rộng lớn hơn và cộng đồng APA. Được hỗ trợ với sự hỗ trợ mạnh mẽ của AFL-CIO, APALA có 13 chương và tiền-chương và văn phòng quốc gia tại Washington, DC

Website:

http://www.apalanet.org/~~V

Translator

Liên hệ