Mỹ Bạn bè Dịch vụ Ủy ban

7 Tháng 1 năm 2012 - không có ý kiến . Được đăng bởi Tài pháp lý .

Mỹ Dịch vụ Ủy ban (AFSC) là một tổ chức Quaker bao gồm những người thuộc các tín ngưỡng khác nhau đã được cam kết xã hội công bằng, hòa bình, và dịch vụ nhân đạo. Công việc của chúng tôi được dựa trên các nguyên tắc của Hiệp hội tôn giáo của bạn bè, niềm tin vào giá trị của mỗi người, và niềm tin vào sức mạnh của tình yêu để vượt qua bạo lực và bất công.

Website

http://www.afsc.org

Sự kiện sắp tới

  1. Tháng Tư
    30
    Th 2

    1. Khóa đào tạo Luật Di Trú
Xem Lịch »

Translator

Liên hệ