Hội đồng người Mỹ nhập cư

30 Tháng 10 2011 - không có ý kiến . Được bởi Tài nguyên quyền dân sự .

Hội đồng Di Trú Hoa Kỳ nhằm củng cố nước Mỹ bằng cách tôn vinh lịch sử nhập cư và định hình cách người Mỹ suy nghĩ và đối xử với người nhập cư hiện tại và trong tương lai. Các Hoa Kỳ Di Trú Hội đồng tồn tại để thúc đẩy các phong phú thịnh vượng và văn hóa của Hoa Kỳ bằng cách giáo dục công dân về những đóng góp lâu dài của người nhập cư của Mỹ, đứng lên cho chính sách nhập cư hợp lý và nhân đạo mà phản ánh các giá trị Mỹ, nhấn mạnh rằng luật nhập cư được ban hành và thực hiện trong một cách mà danh dự và nhân quyền cơ bản hiến pháp, và làm việc không mệt mỏi để đạt được công lý và sự công bằng cho người nhập cư theo quy định của pháp luật.

Website:

http://www.immigrationpolicy.org/~~V

Translator

Liên hệ