Châu Á Y tế

30 Tháng 10 2011 - không có ý kiến . Được bởi Y tế .

AHS nhằm mục đích phục vụ và ủng hộ cho châu Á và Thái Bình Dương (API) cộng đồng bằng cách bảo đảm tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bất kể thu nhập, tình trạng bảo hiểm, tình trạng di trú, ngôn ngữ, hoặc văn hóa. Là một phần quan trọng của sứ mệnh này, AHS cung cấp dịch vụ bằng tiếng Anh và tám ngôn ngữ châu Á: Trung Quốc (tiếng Quan Thoại và tiếng Quảng Đông), Việt Nam, Hàn Quốc, Tagalog, Lào, Miên, và Khmer.

Website:

http://www.asianhealthservices.org/handler.php?p=home

Sự kiện sắp tới

 1. Tháng Sáu
  25
  Th 2

  1. 6:00 hành động hoãn lại pm cho Dreamers Diễn đàn / Alivio Administrativo Para Jovenes Foro Perth Amboy High School
 2. Tháng Sáu
  26
  Th 3

  1. 8:30 sáng ĐỔI MỚI CỦA CẦU Viện Nghiên cứu nâng cao - Wolfensohn Hall

Xem Lịch

Translator

Liên hệ