Hiệp hội các nhà quản trị chăm sóc sức khoẻ gốc Tây Ban Nha

30 Tháng 10 2011 - không có ý kiến . Được bởi Y tế .

AHHE là một tổ chức tự nguyện quốc gia tìm kiếm để thúc đẩy các chương trình và chính sách để tăng sự hiện diện của gốc Tây Ban Nha trong nghề nghiệp quản lý sức khỏe. AHHE là tổ chức đầu tiên dành riêng cho các giám đốc điều hành y tế nói tiếng Tây Ban Nha và giáo dục của ngành y tế về chăm sóc sức khỏe thị trường Tây Ban Nha.

Website:

http://www.ahhe.org/~~V

Translator

Liên hệ