American Civil Liberties Union người nhập cư Dự án quyền

30 Tháng 10 2011 - không có ý kiến . Được bởi Tài nguyên quyền dân sự .

Quyền của người nhập cư ACLU dự án được mở rộng và thực thi các quyền tự do dân sự và các quyền dân sự không phải là công dân và đấu tranh chống phân biệt đối xử chống lại người nhập cư công cộng và tư nhân.

Website:

http://www.aclu.org/immigrants-rights/about-aclus-immigrants-rights-project

Sự kiện sắp tới

 1. Tháng Hai
  7
  Th 3

  1. 4:30 pm TRIỂN LÃM: Hình ảnh của sự mất mát và bộ nhớ: Tranh vẽ bởi Magda Luccioni
 2. Mar
  14
  Wed

  1. IRS phi lợi nhuận Hội thảo: vừa & nhỏ 501 (c) (3)
Xem Lịch »

Translator

Liên hệ