Lưu trữ cho tháng mười một, 2012

Andrea Huerta | AmeriCorps Thành viên

20 Tháng 11 năm 2012 - không có ý kiến. Văn bởi trong Uncategorized .


AmeriCorps thành viên, Eagleton Học viện Chính trị. Huerta, từ North Brunswick NJ, là một sinh viên ở trường Cao đẳng Nghệ thuật và Khoa học Rutgers Newark theo đuổi ngành khoa học chính trị. Lợi ích của mình trong chính sách nhập cư đã dẫn cô đến làm việc với Chương trình Di Trú và Dân chủ tại Eagleton nơi cô đang phục vụ như là một thành viên AmeriCorps làm dịch vụ của mình năm học này. Huerta cộng tác với chương trình nhập cư và dân chủ trong tổ chức ổ đĩa công dân cung cấp hỗ trợ miễn phí cho các cư dân thường trong việc kê khai mẫu đơn xin nhập tịch của họ.

Cô ấy đến trường Đại học như là một J. Edward Scholar Distinguished Bloustein và là thành viên của Hiệp hội quốc gia của các học giả Collegiate và Pi Sigma Alpha. Cô từng là chủ tịch của mô hình Liên Hiệp Quốc trong khuôn viên Newark và là một trong một vài học sinh để tạo ra các tổ chức. Huerta interned với Ủy viên Hội đồng Donald Payne Junior tại Newark City Hall và tiếp tục hợp tác với chiến dịch và văn phòng. Cô cũng tập tại New Jersey Ủy ban Nhà nước Dân chủ trong suốt mùa hè năm cơ sở của mình tại Rutgers.

Trong năm học 2013, cô là một thành viên của Chương trình Darien Học tập Cộng đồng với Elizabeth Matto và Andrew Murphy Eagleton. Huerta thích khả năng cạnh tranh của thể thao và tham gia vào đội bóng đá trong thành đồng-ed Busch Campus. Trong tương lai, cô muốn tham dự chương trình sau đại học và chính sách công theo đuổi một bằng cấp về luật di trú.

Randi Chmielewski | Điều phối viên Chương trình công cộng và các dự án đặc biệt

20 Tháng 11 năm 2012 - không có ý kiến. Văn bởi trong Uncategorized .


Chmielewski là điều phối viên cho các chương trình công cộng và các dự án đặc biệt tại Học viện Chính trị Eagleton. Cô là một alumna của Chương trình Eagleton Associate Cả và trước đây là trợ lý đặc biệt thị trưởng trong Edison Township. Chmielewski nắm giữ bằng cử nhân về khoa học chính trị Đại học Rutgers và Khu bảo tồn biển trong Quản lý công và phi lợi nhuận và chính sách của Trường Đại học New York Wagner.

Sự kiện sắp tới

Không có sự kiện sắp tới.

Xem Lịch

Liên hệ