Scholarship para sa mga ESTUDYANTE

Sumusunod ay isang listahan ng mga scholarship na magagamit sa mga mag-aaral, anuman ang kanilang immigration status.

Maaaring mailapat ang Iba pang mga paghihigpit sa pagiging karapat-dapat. Makipag-ugnay sa indibidwal na mga institusyon para sa karagdagang impormasyon.


Iba pang Mga Mapaggagamitan ng Scholarship:

Ang LUPE Fund, Inc, isang 501c3 non-profit, ay nag-aalok ng scholarship para sa Latina College mga mag-aaral sa NJ.
Ang application ay ay magagamit online sa:

http://www.lupelatinasummit.com/application/LUPE-ScholarshipApplication-AUGUST-2012.pdf