Paparating na CR Drive

Spring 2012

Petsa:

Sabado, Abril 14, 2012
11 AM - 2 PM
Ng Rutgers Paaralan ng Batas - Newark
123 Washington Street
Newark, NJ 07,102
Linggo, Abril 29, 2012
12 PM - 3 PM
Rutgers Mag-aaral Center
126 College Avenue
Bagong Brunswick, NJ 08,901

Magrehistro sa online:

Newark:
http://conta.cc/cr-newark

Bagong Brunswick:
http://conta.cc/cr-nb

O tumawag sa:

(732) 932-9384, ext. 330Citizenship Rutgers: Jersey Roots, Global abot:


Ingles:

Free Citizenship Application Assistance

Espanyol:

Intsik:

Korean:


Salamat sa iyo, boluntaryo!

Nalalapit na kaganapan

Walang mga nalalapit na kaganapan.

Tingnan Calendar

Makipag-ugnay sa Amin