Support CR

Citizenship Rutgers Pinakikinabangan ang mga mapagkukunan ng punong barko pampublikong unibersidad ng New Jersey upang matugunan ang mga pangangailangan ng halos 500,000 Legal na Permanenteng Residente na gawin ang kanilang mga tahanan dito.

Kasalukuyan kaming naghahanap ng mga pribadong indibidwal pati na rin ang pampublikong at corporate kasosyo upang mapalawak ang pagsisikap na ito.
Upang dagdagan ang nalalaman tungkol sa kung paano mo o ang iyong organisasyon ay maaaring sumali sa pagsisikap na ito, mangyaring tumawag ang ang Jennifer Bognar sa 732-932-9384 ext. 268 o email: jfbognar@rutgers.edu .

Tagasalin

Facebook

Makipag-ugnay sa Amin