Mga serbisyo sa Asian Health

Oktubre 30, 2011 - walang mga puna . Posted by sa Kalusugan .

AHS naglalayong upang maglingkod at tagataguyod para sa mga Asyano at Pacific Isla (API) na komunidad sa pamamagitan ng pagtiyak ng access sa mga serbisyo ng pangangalaga ng kalusugan alintana ng mga kita, ang katayuan ng insurance, katayuan ng imigrasyon, wika, o kultura. Bilang isang mahalagang bahagi ng misyon na ito, AHS nagbibigay ng mga serbisyo sa Ingles at walong Asian wika: Tsino (Mandarin at Cantonese), Vietnamese, Korean, Tagalog, Lao, tindig, at Khmer.

Website:

http://www.asianhealthservices.org/handler.php?p=home

Nalalapit na kaganapan

Walang mga nalalapit na kaganapan.

Tingnan Calendar

Makipag-ugnay sa Amin