แห่งชาติเปอร์โตริโก Coalition, Inc

NPRC มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างระบบและเสริมสร้างสังคมการเมืองและเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของเปอร์โตริกันทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและในเปอร์โตริโกโดยเน้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับความเสี่ยงมากที่สุด

เว็บไซต์:

http://www.bateylink.org/~~V

กิจกรรมที่กำลังจะ

  1. เมษายน
    30
    จันทร์

    1. ตรวจคนเข้าเมืองการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมาย
ดูปฏิทิน»

ติดต่อเรา