ชาติพันธมิตรเพื่อสุขภาพสเปน

30 ตุลาคม 2011 - ความเห็นยังไม่มี . โพสต์โดย ใน สุขภาพ .

NAHH มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสุขภาพของชุมชนและชาติสเปนจะทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพสำหรับทุก ชาติพันธมิตรเพื่อสุขภาพสเปนเป็นแหล่งสำคัญของประเทศจากข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของสเปนและสนับสนุนการขับเคลื่อนบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และชุมชนเพื่อสุขภาพ

เว็บไซต์:

http://www.hispanichealth.org/~~V

ติดต่อเรา